Primaria orasului Murgeni, judetul Vaslui

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative-2022

decembrie 22, 2023

Titlu Dată

Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Murgeni a unor procese verbale de contraventie si scaderea sumei de 13394 lei reprezentand amenzi contraventionale ,ale unor debitori decedati (pdf) (103 descărcate)

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 (pdf, 2.14 MB) (104 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din evidenţă şi trecerea într o evidenţă separată (pdf, 598 KB) (103 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza oraşului Murgeni, aferenta anului şcolar 2023 2024 (pdf, 2.19 MB) (91 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Murgeni nr 7 (pdf, 1.91 MB) (102 descărcate)

Proiect de hotarare privind însuşirea unor imobile în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public (pdf, 913 KB) (92 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea participării în cadrul programului de investiții finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (pdf, 4.03 MB) (87 descărcate)

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitului pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, pe anul 2023 (pdf, 2.46 MB) (98 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local Murgeni nr 6 (pdf, 2.21 MB) (92 descărcate)

Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Murgeni nr 88 din 31 10 2022 (pdf, 1.35 MB) (88 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare Transport Auto al UAT Oraş Murgeni, judeţul Vaslui (pdf, 1.15 MB) (88 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (pdf, 2.34 MB) (113 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie la data de 30 09 2022 (pdf, 2.68 MB) (90 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preşcolarilor şi elevilor Liceului Tehnologic “Ghenuţă Coman” Murgeni, (pdf, 1.98 MB) (90 descărcate)

Proiect de hotarare pentru aprobarea scoaterii din funcţiune si casarea unor obiecte de inventar si a unor mijloace fixe apartinand Spitalului de Psihiatrie Murgeni. (pdf, 3.51 MB) (92 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Murgeni nr 5 (pdf, 1.28 MB) (102 descărcate)

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr 54 din 14 12 2020 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale CL Murgeni ,jud Vaslui (pdf, 1.10 MB) (99 descărcate)

Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul privat a unor terenuri (pdf, 1.49 MB) (139 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea programului de deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din administrarea orasului Murgeni (pdf, 1.06 MB) (117 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii amenajamentului silvic pentru proprietatea forestiera a orasului Murgeni (pdf, 1.47 MB) (100 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare pentru anul scolar 2022 2023 (pdf, 1.19 MB) (99 descărcate)

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (pdf, 1.15 MB) (79 descărcate)

Proiect de hotarare Renovare moderată a clădirii Liceului Tehnologic Ghenuta Coman, Orasul Murgeni, Judetul Vaslui (pdf, 1.88 MB) (79 descărcate)

Proiect de hotarare Renovare moderată a clădirii Centrului integrat, Orasul Murgeni, Judetul Vaslui (pdf, 1.74 MB) (75 descărcate)

Proiect de hotarare Renovare moderată a clădirii Primariei, Orasul Murgeni, Judetul Vaslui (pdf, 1.74 MB) (80 descărcate)

Proiect de hotarare Asigurarea infrastructurii ITS la nivelul Orasului Murgeni si satele apartinatoare (pdf, 1.84 MB) (79 descărcate)

Proiect de hotarare privind trecerea unui imobil din proprietatea Statului Roman in proprietatea UAT oras Murgeni (pdf, 2.37 MB) (82 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Murgeni nr 4 (pdf, 2.61 MB) (80 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect Construire de locuinte pentru tinerilocuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant in Orasul Murgeni (pdf, 1.69 MB) (80 descărcate)

Proiect de hotarare privind probarea proiectului,cheltuielilor aferente si a notei de fundamentare a investitiei proiect Elaborarea Actualizarea in format GIS (pdf, 2.20 MB) (96 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Spitalului de Psihiatrie Murgeni (pdf, 1.45 MB) (90 descărcate)

Proiect de hotarare privind punerea la dispozitiea Aquavas a unor terenuri (pdf, 2.64 MB) (114 descărcate)

Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii unui contract de inchriere (pdf, 1.34 MB) (92 descărcate)

Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor CL Murgeni in CA al scolii gimnaziale Emil Juvara Sarateni (pdf, 1.19 MB) (91 descărcate)

Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor CL Murgeni in CA al liceului tehnologic Ghenuta Coman Murgeni (pdf, 1.13 MB) (82 descărcate)

Proiect de hotarare privind includerea unor bunuri in domeniul public al orasului Murgeni (pdf, 1.08 MB) (83 descărcate)

Proiect de hotarare privind constatarea incetarii unui mandat de consilier local (pdf, 1.12 MB) (87 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate (pdf, 1.81 MB) (84 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie la data de 30 06 2022 (pdf, 2.66 MB) (83 descărcate)

Proiect de hotarare privind apartenenta la domeniul privat al unui teren (pdf, 1003 KB) (78 descărcate)

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special (pdf, 1.54 MB) (90 descărcate)

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico economici (pdf, 649 KB) (85 descărcate)

Proiect de hotarare privind paticiparea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public (pdf, 3.30 MB) (140 descărcate)

Proiect de hotarare privind revocarea si radierea dreptului de folosinta asupra unui imobil (pdf, 1.16 MB) (117 descărcate)

Proiect de hotarare privind Planul local de actiune pentru imbunatatirea situatie romilor (pdf, 10.12 MB) (105 descărcate)

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiilor cadastrale de prima inscriere a unor imobile (pdf, 2.19 MB) (97 descărcate)

Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul privat a unui teren extravilan (pdf, 1.11 MB) (95 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea participarii UAT Murgeni la programul PNRR 2022 C15 (pdf, 2.21 MB) (87 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie la data de 31 03 2022 (pdf, 2.76 MB) (89 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Murgeni (pdf, 1.51 MB) (164 descărcate)

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (pdf, 299 KB) (181 descărcate)

Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unui teren intravilan (pdf, 282 KB) (168 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2022 (pdf, 300 KB) (200 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Planului anual de investitii al Sc Aquavasa SA pentru anul 2022 din fondul de dezvoltare si din fondul constituit din returnarea redeventei (pdf, 158 KB) (110 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea înființării postului de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR (pdf, 328 KB) (119 descărcate)

Proiect de hotarare privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren cu destinația de drum din satul Raiu (pdf, 2.37 MB) (132 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr 1 la HCL nr 12 din 28 01 2022 (pdf, 1.15 MB) (112 descărcate)

Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unui teren intravilan (pdf, 281 KB) (171 descărcate)

Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Murgeni nr 2 (pdf, 593 KB) (144 descărcate)

Proiect de hotarare privind participarea Orașului Murgeni la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public (pdf, 500 KB) (125 descărcate)

Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii (pdf, 1.57 MB) (140 descărcate)

Proiect de hotarare privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 9 din 29.02.2008 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale SVSU Murgeni (pdf, 654 KB) (124 descărcate)

Proiect de hotarare privind modificarea denumirii proiectului de investitii din Reabilitare, modernizare, consolidare, extindere si dotare Spital (pdf, 471 KB) (129 descărcate)

Proiect de hotarare privind insusirea unor documentatii cadastrale de prima inscriere (pdf, 316 KB) (142 descărcate)

Proiect de hotarare privind construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerilocuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ (pdf, 599 KB) (116 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din funcţiune si casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul oraşului Murgeni, judetul Vaslui (pdf, 439 KB) (98 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din funcţiune si casarea unor active fixe necorporale si corporale si a unor obiecte de inventar (pdf, 343 KB) (98 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (pdf, 574 KB) (106 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea depunere cerere de finantare prin Planului Național de Redresare și Reziliență al României (pdf, 456 KB) (142 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitie Amenajare terenuri de sport (pdf, 160 KB) (86 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din funcţiune si casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul oraşului Murgeni (pdf, 341 KB) (99 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect Elaborarea Actualizarea în format GIS a Planului de Amenajare a Teritoriului si de planifi (pdf, 294 KB) (117 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect „Adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administratia (pdf, 257 KB) (108 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect “Achizitie a doua microbuze scolare electrice (pdf, 281 KB) (102 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului intravilan înscris în C F nr 71273,sat Carja,oras Murgeni (pdf, 319 KB) (128 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 (pdf, 300 KB) (88 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul ADI pentru Digitalizare si Dezvoltare Durabila a judetului Vaslui (pdf, 315 KB) (90 descărcate)

Proiect de Hotarare privind aprobarea Notei de fundamentare a investiției Proiect Infiintare piste pentru biciclete in cadrul UAT Murgeni, Judetul Vaslui (pdf, 202 KB) (89 descărcate)

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (pdf, 230 KB) (97 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Murgeni nr 1 (pdf, 1.45 MB) (179 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea transferului cu titlu gratuit a unui autoturism marca Dacia Logan (pdf, 506 KB) (167 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă (pdf, 334 KB) (353 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în orasul Murgeni pentru anul 2022 (pdf, 594 KB) (107 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de burse şcolare pentru semestrul II, anul şcolar 2021 2022 (pdf, 291 KB) (102 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea includerii unor bunuri apartinand orasului Murgeni in domeniul public al orasului Murgeni si darea acestora in administrarea SC Aquavas SA (pdf, 270 KB) (119 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “ INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN ORAS MURGENI, JUDETUL V (pdf, 250 KB) (110 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului semestrial privind analiza capacitatii de aparare (pdf, 361 KB) (114 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea includerii unor bunuri apartinand orasului Murgeni in domeniul public al orasului Murgeni si darea acestora in administrarea SC Aquavas SA (pdf, 269 KB) (100 descărcate)

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT ORAS MURGENI in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilita (pdf, 162 KB) (116 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea includerii unor bunuri apartinand orasului Murgeni in domeniul public al orasului Murgeni si darea acestora in administrarea SC Aquavas SA (pdf, 194 KB) (98 descărcate)

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului local al orasului Murgeni nr 54 14 12 2020 (pdf, 298 KB) (104 descărcate)

Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare (pdf, 272 KB) (100 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea includerii unor bunuri apartinand orasului Murgeni in domeniul public al orasului Murgeni si darea acestora in administrarea SC Aquavas SA (pdf, 194 KB) (100 descărcate)

PH privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2022 (pdf, 5.39 MB) (111 descărcate)

Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutorului de urgenţă in baza Legii nr. 416-2001privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare (pdf, 3.41 MB) (186 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de activitati pentru beneficiarii Legii nr. 416-2001 si pentru persoanele care vor presta munca in folosul comunitatii (pdf, 1.12 MB) (106 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice D.A.L.I. pentru obiectivul de investitie “Reabilitare, modernizare si eficientizare energetica a Scolii Gimnaziale Emil Juvara Sat Sarateni, Murgeni (pdf, 1.26 MB) (106 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnice D.A.L.I. pentru obiectivul de investitie “Reabilitare, modernizare si eficientizare energetica a Grupului Scolar Agricol, Gradinita cu Program No privind (pdf, 1.28 MB) (101 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea implementării proiectului ”O șansă pentru viitoR (pdf, 17.53 MB) (105 descărcate)

Proiect de hotarare pentru aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Barlad, Agentia Murgeni (pdf, 1.99 MB) (111 descărcate)

Titlu Dată

Proiect de hotarare aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2021 pentru anul 2022 (pdf, 996 KB) (100 descărcate)

Proiect de hotarare privind reintregirea excedentului anului 2021 cu sumele repartizate din acesta (pdf, 728 KB) (197 descărcate)

Proiect de hotarare privind constatarea incetarii prin deces, a mandatului de consilier local al (pdf, 1.15 MB) (177 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de pe raza orasului Murgeni,aferenta anului scolar 2022 2023 (pdf, 1.94 MB) (175 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie la data de 31 12 2021 (pdf, 2.86 MB) (186 descărcate)

Proiect de hotarare privind alegerea Preşedintelui de şedinţă (pdf, 1.22 MB) (106 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al orasului Murgeni si a Listei de investitii pentru anul 2022 pdf (pdf, 23.27 MB) (177 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al orasului Murgeni si a Listei de investitii pentru anul 2022 (pdf, 23.27 MB) (171 descărcate)

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2022 (pdf, 20.01 MB) (227 descărcate)

Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale a unor procese verbale de contraventie (pdf, 1.35 MB) (270 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Murgeni (pdf, 18.66 MB) (203 descărcate)

Proiect de hotarare privind inventarierea materiei impozabie pe anul 2022 (pdf, 836 KB) (300 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de inchiriere a utilajului buldoexcavator ,aflat in patrimoniul orasului Murgeni (pdf, 1010 KB) (191 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare (pdf, 1.73 MB) (381 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Murgeni (pdf, 2.99 MB) (328 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Centru comunitar integrat in Murgeni (pdf, 1.54 MB) (715 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Amenajare loc de joaca (pdf, 2.99 MB) (217 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie la data de 30 09 2021 (pdf, 3.78 MB) (209 descărcate)

Last modified: decembrie 22, 2023

Comments are closed.