Primaria orasului Murgeni, judetul Vaslui

Hotărârile Autorității Deliberative-Anul 2023

decembrie 21, 2023

Titlu Dată

HCL nr 80 din 28 12 2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 (pdf, 17.70 MB) (59 descărcate)

HCL nr. 79 din 28.12.2023 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trim IV al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati (pdf, 2.68 MB) (44 descărcate)

HCL nr 78 din 28 12 2023 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului Murgeni (pdf, 373 KB) (46 descărcate)

HCL nr. 77 din 28.12.2023 privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Murgeni a unor procese verbale de contraventie si scaderea sumei de 4030 lei reprezentand amenzi contraventionale ale unor debitori (pdf, 408 KB) (58 descărcate)

HCL nr 76 din 28 12 2023 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand orasului Murgeni (pdf, 2.22 MB) (58 descărcate)

HCL nr. 75 din 28.12.2023 privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Orasul Murgeni, Spitalul de Psihiatrie Murgeni si Spitalul Raional Leova din Republica Moldova (pdf, 360 KB) (41 descărcate)

HCL nr 74 din 28 12 2023 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare incepand cu luna ianuarie 2024 in Orasul Murgeni,judetul Vaslui (pdf, 725 KB) (57 descărcate)

HCL nr 73 din 29 11 2023 privind inventarierea materiei impozabile in anul 2023 pentru anul 2024 (pdf, 340 KB) (78 descărcate)

HCL nr 72 din 29 11 2023 privind rectificarea nr 7 a bugetului local centralizat al orasului Murgeni (pdf, 447 KB) (61 descărcate)

HCL nr 71 din 29 11 2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala AGA ADI VASLUI (pdf, 617 KB) (47 descărcate)

HCL nr 70 din 27 10 2023 privind aprobarea includerii unor bunuri in domeniul privat al orasului Murgeni si darea acestora in admistrarea Aquavas SA (pdf, 804 KB) (55 descărcate)

HCL nr 69 din 27 10 2023 privind aprobarea modificarii Planului anual de investitii constituit prin returnarea redeventei, anul 2023 (pdf, 613 KB) (51 descărcate)

HCL nr 68 din 27 10 2023 privind atestarea la domeniul privat a unor terenuri (pdf, 520 KB) (66 descărcate)

HCL nr 67 din 27 10 2023 privind aprobarea conturilor de executie la data de 30 09 2023 (pdf, 344 KB) (52 descărcate)

HCL nr. 66 din 27.10.2023 privind aprobarea scaderii din evidenta financiar contabila a unor creante datorate de unele persoane juridice radiate de la Oficiul Registrului Comertului (pdf, 383 KB) (53 descărcate)

HCL nr 65 din 27 10 2023 privind aprobarea Programului de deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din administrarea orasului Murgeni (pdf, 1.17 MB) (55 descărcate)

HCL nr 64 din 27 10 2023 privind aprobarea rectificarii nr 6 a bugetului local centralizat la orasului Murgeni (pdf, 475 KB) (48 descărcate)

HCL nr 63 din 27 10 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta (pdf, 571 KB) (55 descărcate)

HCL nr 62 din 28 09 2023 privind aprobarea programului de actiuni comunitare pentru combaterea saraciei si marginalizarii sociale (pdf, 1.59 MB) (53 descărcate)

HCL 61 din 28 09 2023 privind scoaterea din evidenta a unor procese verbale de contraventie a unor debitori decedati (pdf, 440 KB) (51 descărcate)

HCL nr 60 din 28 09 2023 privind scoaterea din evidenta si si trecerea intr o evidenta separata a debitorilor aflati in stare de insolvabilitate (pdf, 420 KB) (71 descărcate)

HCL nr 59 din 28 09 2023 privind desemnarea reprezentantilor CL in CA al Lic Teh Ghenuta Coman Murgeni (pdf, 546 KB) (49 descărcate)

HCL nr 58 din 28 09 2023 privind numirea reprezentantilor CL in CA al scolii gimnaziale Emil Juvara (pdf, 637 KB) (47 descărcate)

HCL nr 57 din 28 09 2023 privind aprobarea rectifiarii nr 5 a bugetului local al orasului Murgeni (pdf, 456 KB) (47 descărcate)

HCL nr 52 din 31 08 2023 privind insusirea si aprobarea documentatiei de alipire a doua imobile apartinand domeniului public al orasului Murgeni (pdf, 2.16 MB) (66 descărcate)

HCL nr 51 din 31 08 2023 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor obiecte de inventar si a unor mijloace fixe apartinand Spitalului de Psihiatrie Murgeni (pdf, 3.36 MB) (53 descărcate)

HCL nr 40 din 21 07 2023 privind aprobarea proiectului Centru de zi de asistenta si de recuperare din cadrul centrului multifunctional (pdf, 1.22 MB) (115 descărcate)

HCL nr. 50 din data de 22.08.2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a achizitiei de produse aferent Programului national pentru scoli al Romaniei (pdf, 542 KB) (73 descărcate)

HCL nr. 49 din 28.07.2023 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul orasului Murgeni,judetul Vaslui (pdf, 1.71 MB) (71 descărcate)

HCL nr 48 din 28 07 2023 privind aprobarea rectificarii nr 4 a Bugetului local centralizat al orasului Murgeni pentru anul 2023 (pdf, 442 KB) (68 descărcate)

HCL nr. 47 din 28.07.2023 privind aprobarea conturilor de executie la data de 30.06.2023 a bugetului local si bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (pdf, 333 KB) (67 descărcate)

HCL nr 46 din 28 07 2023 privind insusirea unor imobile in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Murgeni,judetul Vaslui (pdf, 623 KB) (65 descărcate)

HCL nr 45 din 28 07 2023 privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unor drumuri apartinand domeniului public al orasului Murgeni (pdf, 1.63 MB) (69 descărcate)

HCL nr 44 din 28 07 2023 privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unor drumuri apartinand domeniului public al orasului Murgeni (pdf, 1.63 MB) (70 descărcate)

HCL nr. 43 din 28.07.2023privind aprobarea scoaterii din funcţiune si casarea unor active fixe necorporale si corporale si a unor obiecte de inventar aflate in inventarul Liceului Tehnologic Ghenuta Coman (pdf, 3.60 MB) (70 descărcate)

HCL nr. 42 din 28.07.2023 privind aprobarea scoaterii din funcţiune si casarea unor active fixe necorporale si corporale si a unor obiecte de inventar aflate in inventarul scolii gimnaziale Emil Juvara Saraten (pdf, 1.62 MB) (73 descărcate)

HCL nr 41 din 28 07 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta (2) (pdf, 572 KB) (69 descărcate)

HCL nr. 39 din 30.06.2023 privind aprobarea normelor de bună gospodărire, păstrare a curăteniei, respectare a regulilor de igienă, precum si înfrumusețarea Orasului Murgeni (pdf, 6.26 MB) (72 descărcate)

HCL nr 38 din 30 06 2023 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare incepand cu luna iulie 2023 (pdf, 714 KB) (66 descărcate)

HCL nr 37 din 19 06 2023 privind aprobarea proiectului ”Construirea de insule ecologice digitalizate în Orașul Murgeni, județul Vaslui” (pdf, 2.77 MB) (96 descărcate)

HCL nr 36 din 19 06 2023 privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public stradal fără personalitate juridică și a delegarii gestiunii prin concesiune (pdf, 18.97 MB) (91 descărcate)

HCL nr. 35 din 19.06.2023 indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții Construire de locuinte pentru tineri -locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant in Orasul Murgeni (pdf, 1.04 MB) (88 descărcate)

HCL nr. 34 din 19.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invesții „Renovare moderată a clădirii Liceului Tehnologic Ghenuta Coman, Orasul Murgeni, Judetul Vaslui” (pdf, 1.02 MB) (87 descărcate)

HCL nr. 33 din 19.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invesții Renovare moderata a cladirii primariei, oras Murgeni, judetul Vaslui (pdf, 1.00 MB) (85 descărcate)

HCL nr. 32 din 19.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invesții Infiintare piste pentru biciclete in cadrul U.A.T. Murgeni, judetul Vaslui (pdf, 1010 KB) (84 descărcate)

HCL nr 31 din 29 05 2023 privindaprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Pieței Agroalimentare Oras MURGENI (pdf, 5.13 MB) (89 descărcate)

HCL nr. 30 din 29.05.2023 privind participarea UAT ORAS MURGENI, Judetul Vaslui, prin Consiliul Local al ORASULUI MURGENI la constituirea teritoriului eligibil LEADER 2023-2027 (pdf, 793 KB) (85 descărcate)

HCL nr. 29 din 29.05.2023 privind rectificarea Bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii al orasului Murgeni – Spitalul de psihiatrie Murgeni (pdf, 455 KB) (80 descărcate)

HCL nr 28 din 29 05 2023 privind aprobarea conturilor de executie la data de 31 03 2023 (pdf, 26.49 MB) (86 descărcate)

HCL nr 26 din 29 05 2023 privind scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscal restante datorate (pdf, 1.41 MB) (100 descărcate)

HCL nr 25 din 28 04 2023 privind participarea orasului Murgeni la programul privind casarea autovehiculelor (pdf, 200 KB) (78 descărcate)

HCL nr 24 din 28 04 2023 privind aprobarea modificarii Structurii organizatorice si a Statului de functii (pdf, 338 KB) (83 descărcate)

HCL nr 23 din 28 04 2023 privind modificarea anexei la HCL nr 6 din 31 01 2020 (pdf, 296 KB) (85 descărcate)

HCL nr 22 din 28 04 2023 privind aprobarea realizării investiţiei “Construire magazie în incinta Spitalului de Psihiatrie Murgeni” (pdf, 147 KB) (82 descărcate)

HCL nr 21 din 28 04 2023 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unor drumuri aparţinând domeniului public al orasului Murgeni (pdf, 165 KB) (78 descărcate)

HCL nr 20 din 28 04 2023 privind rectificarea nr 2 a bugetului local al orasului Murgeni (pdf, 222 KB) (96 descărcate)

HCL nr 19 din 28 04 2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta (pdf, 140 KB) (87 descărcate)

Hotararea nr. 11 din 28.02.2023 privind aprobarea Planului anual de investitii pentru anul 2023 din fondul de dezvoltare si din fondul constituit din returnarea redeventei (pdf, 164 KB) (83 descărcate)

Hotararea nr 10 din 28 02 2023 privind modificarea HCL nr 69 din 31 08 2022 numire reprezentant CL Murgeni in CA al Lieului Tehnologic Ghenuta Coman Murgeni (pdf, 148 KB) (86 descărcate)

Hotararea nr 9 din 28 02 2023 privind aprobarea conturilor de executie la data de 31 12 2022 (pdf, 78 KB) (75 descărcate)

HCL nr 8 din 31 01 2023 privind aprobarea unui protocol de colaborare între UAT Oras Murgeni,judetul Vaslui (pdf, 432 KB) (80 descărcate)

HCL nr 7 din 31 01 2023 pentru înregistrarea orasului Murgeni în Sistemul Naţional Electronic de Plată online (pdf, 389 KB) (75 descărcate)

HCL nr. 6 din 31.01.2023 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pentru 2023 (pdf, 6.72 MB) (78 descărcate)

HCL nr 5 din 31 01 2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Murgeni (pdf, 20.93 MB) (82 descărcate)

HCL nr 4 din 31 01 2023 privind înfiinţarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Orasului Murgeni, județul Vaslui (pdf, 32.59 MB) (90 descărcate)

HCL nr 3 din 31 01 2023 privind aprobarea Raportului anual privind analiza capacitatii de aparare împotriva incendiilor (pdf, 1.57 MB) (72 descărcate)

HCL nr 2 din 31 01 2023 privind aprobarea Planului de activitati pentru beneficiarii Legii nr 416 din 2001 (pdf, 1.66 MB) (74 descărcate)

HCL nr 1 din 31 01 2023 privind alegerea presedintelui de sedinta (pdf, 568 KB) (80 descărcate)

Last modified: februarie 16, 2024

Comments are closed.