Primaria orasului Murgeni, judetul Vaslui

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative-2021

decembrie 22, 2023

Titlu Dată

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 (pdf, 1.91 MB) (199 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificarea nr 1 a bugetului local al orasului Murgeni (pdf, 1.73 MB) (195 descărcate)

Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor CL in CA al scolii gimnaziale Emil Juvara sat Sarateni,oras Murgeni (pdf, 1.40 MB) (242 descărcate)

Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor CL in CA al Liceului Tehnologic Ghenuta Coman Murgeni (pdf, 1.35 MB) (180 descărcate)

Proiect de hotarare privind demararea procedurii de identificare a unui spatiu in vederea infiintarii unui Dispensar medical (pdf, 943 KB) (597 descărcate)

Proiect de hotarare privind demararea procedurii de identificare a unui spatiu in vederea infiintarii unui Centru de permanenta (pdf, 1.09 MB) (157 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea moitorizarii prin GPS si masurarea consumului de carburant al autovehiculelor ce apartin parcului auto al orasului Murgeni (pdf, 1.08 MB) (451 descărcate)

Proiect de hotarare privind anularea dobanzilor,penalitatilor si accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale datorate bugetului local al orasului Murgeni (pdf, 1.19 MB) (119 descărcate)

Proiect de hotarare privind includerea unor bunuri in domeniul public al orasului Murgeni (pdf, 1.33 MB) (224 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor obiecte de inventar si a unor mijloace fixe apartinad Spitalului de Psihiatrie Murgeni (pdf, 1.00 MB) (587 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2021 sem I si stabilirea masurilor de optimizare a capacitatii impotriva incendiilor pe anul 2021 (pdf, 814 KB) (212 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii la nivelul UAT Oras Murgeni a unei echipe mobile care asigura interventia in regim de urgenta in cazurile de violenta domenstica (pdf, 1.49 MB) (174 descărcate)

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (pdf, 1.19 MB) (121 descărcate)

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandata special reprezentantului UAT Murgeni in Adunarea Generala a ADI de Utilitati Publice pentru serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui,Barlad (pdf, 1.49 MB) (119 descărcate)

Proiect de hotarare privind privind normativele proprii de cheltuieli ale orasului Murgeni, pentru consumul de carburant şi pentru cheltuielile de protocol (pdf, 163 KB) (341 descărcate)

Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Murgeni cu nr 5914 12 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2021 (pdf, 108 KB) (270 descărcate)

Proiect de hotarare privind normativele proprii de cheltuieli ale orasului Murgeni pentru consumul de carburant (pdf, 163 KB) (1040 descărcate)

Proiect de hotarare privind modificarea și completarea H C L nr 9 din 29 02 2008 (pdf, 146 KB) (148 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea „PLANULUI DE EVACUARE IN SITUATII DE URGENTA” (pdf, 92 KB) (406 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobare transfer autoturisme (pdf, 211 KB) (1028 descărcate)

PH privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in UAT oras Murgeni (pdf, 399 KB) (225 descărcate)

PH privind includerea unui autovehicul in domeniul privat al orasului Murgeni (pdf, 233 KB) (248 descărcate)

PH privind casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul orasului Murgeni (pdf, 470 KB) (226 descărcate)

PH privind casarea unor obiecte de inventar din inventarul scolii gimnaziale Emil Juvara sat Sarateni (pdf, 257 KB) (236 descărcate)

PH privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor in orasul Murgeni (pdf, 511 KB) (457 descărcate)

PH privind casarea unor obiecte de inventar apartinand Liceului Tehnologic Ghenuta Coman Murgeni (pdf, 508 KB) (197 descărcate)

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Murgeni (docx, 906 KB) (98 descărcate)

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare destinate SVSU pentru anul 2021 (docx, 1003 KB) (98 descărcate)

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Murgeni (1) (docx, 737 KB) (102 descărcate)

PROIECT DE HOTARARE privind revocare HCL (pdf, 93 KB) (2888 descărcate)

PROIECT DE HOTARARE privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern (pdf, 1.78 MB) (237 descărcate)

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea regulamentului propriu privind circulatia proiectelor de hotarari (pdf, 647 KB) (135 descărcate)

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de investitii pentru anul 2021 (pdf, 252 KB) (227 descărcate)

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea conturilor de executie la 31 12 2020 (pdf, 86 KB) (135 descărcate)

Proiect de hotarare privind reintregirea excedentului anului 2020 cu sumele repartizate din acesta (pdf, 78 KB) (169 descărcate)

Proiect de hotarare privind insusirea unor imobile in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Murgeni,judetul Vaslui (pdf, 171 KB) (582 descărcate)

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (pdf, 1.22 MB) (194 descărcate)

Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Murgeni a unor procese verbale de contraventie a unor debitori decedati (pdf, 109 KB) (805 descărcate)

Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri de strazi in orasul Murgeni (pdf, 120 KB) (261 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2021 in anul 2021 (pdf, 98 KB) (469 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de pe raza orasului Murgeni, aferente anului scolar 2021 2022 (pdf, 105 KB) (143 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea planului de activitati pentru beneficiarii Legii nr 416 (pdf, 139 KB) (205 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea intocmire SF retea inteligenta de gaze (pdf, 136 KB) (123 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici deviz general actualizat pentru majorarea contractului de finantare 2021 (pdf, 164 KB) (366 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatori tehnico economici (pdf, 153 KB) (176 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie publica,acte aditionale contract de finantare (pdf, 126 KB) (251 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica ,acte aditionale contract de finantare (pdf, 121 KB) (220 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea actualizatii indicatorilor tehnico economici (pdf, 138 KB) (174 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea actualizatii indicatorilor tehnico economici pt obiectivul de investitii REABILITARE TROTUAR ZONA SPITAL (pdf, 112 KB) (168 descărcate)

Proiect de hotarare privind aderarea orasului Murgeni la serviciul public de audit (pdf, 121 KB) (212 descărcate)

Proiect de hotarare privind actualizare indicatori tehnico economici (pdf, 138 KB) (175 descărcate)

Proiect de hotarare privind nominalizarea de catre consiliul local Mugeni a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori (pdf, 181 KB) (199 descărcate)

Proiect de hotarare aprobare indicatori tehnico economici Grup sanitar Floreni (pdf, 134 KB) (118 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pt obiectivul de investitii “CONSTRUIRE TROTUARE,PARCAJE ,SI IMPREJMUIRE PIATA (pdf, 125 KB) (527 descărcate)

Proiect Hotarare privind rectificarea nr 6 a bugetului local Murgeni (pdf, 89 KB) (107 descărcate)

Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune si casarea unor obiecte de inventar (pdf, 99 KB) (124 descărcate)

Proiect de hotarare privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale CL Murgeni (pdf, 135 KB) (98 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificare nr 5 a bugetului local al orasului Murgeni (pdf, 187 KB) (113 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificare nr 3 a bugetului local al orasului Murgeni (pdf, 106 KB) (95 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificare nr 4 a bugetului local al orasului Murgeni (pdf, 99 KB) (97 descărcate)

Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor CL in CA al Liceului Teh Ghenuta Coman Murgeni (pdf, 82 KB) (108 descărcate)

Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor CL in CA al scolii gimnaziale Emil Juvara Sat Sarateni (pdf, 97 KB) (108 descărcate)

Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Murgeni (pdf, 113 KB) (106 descărcate)

Proiect de hotarare privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2021 (pdf, 89 KB) (104 descărcate)

Proiect de hotarare privind incetarea unui mandat de consilier local (pdf, 98 KB) (140 descărcate)

Proiect de hotarare privind incetarea unui mandat de consilier local (pdf, 102 KB) (121 descărcate)

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor CL in CA al Spitalului de Psihiatrie Murgeni (pdf, 102 KB) (96 descărcate)

Proiect de hotarare privind desemnarea primarului orasului Murgeni in AGA ADI Vaslui (pdf, 106 KB) (276 descărcate)

Proiect de hotarare privind atestarea si includerea unor imobile in domeniul privat al orasului Murgeni (pdf, 197 KB) (195 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021 2027 (pdf, 89 KB) (710 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor obiecte de inventar (pdf, 104 KB) (114 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare CL Murgeni (pdf, 793 KB) (485 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de inregistrare vehicule Copy (3) (pdf, 234 KB) (133 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de deszapezire 2020 2021 (pdf, 115 KB) (100 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie la data de 30 09 2020 (pdf, 176 KB) (100 descărcate)

Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta (pdf, 1.22 MB) (111 descărcate)

Proiect de hotarare comisii de specialitate ale Consiliului local Murgeni (pdf, 306 KB) (135 descărcate)

Proiect de hotarare aprobare indicatori Modernizare strazi in orasul Murgeni (pdf, 121 KB) (90 descărcate)

Proiect de hotarare atribuire gratuita spatiu (pdf, 160 KB) (1227 descărcate)

Last modified: decembrie 22, 2023

Comments are closed.