Primaria orasului Murgeni, judetul Vaslui

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

ianuarie 5, 2024

Unitatea administrativ-teritorială MURGENI, din județul Vaslui anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru             sectoarele cadastrale nr. 9, 11, 12, 13, 18, 27, 90, 91, 92, 95, 96, 134, 219 începând cu data de 11.01.2024, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei MURGENI, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Data de început a afișării:  11.01.2024

Data de sfârșit a afișării: 12.03.2024

Adresa locului afișării publice: Primăria MURGENI Județul Vaslui

Repere pentru identificarea locației: zona centrala

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

PRIMAR

CAZACU EDUARD

Notă: Anunțul trebuie publicat cu 5 zile înaintea publicării documentelor tehnice într-un ziar de largă circulaţie, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a administraţiei publice locale, precum şi pe cea a Agenţiei Naţionale)

Last modified: ianuarie 5, 2024

Comments are closed.