Primaria orasului Murgeni, judetul Vaslui

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative-2023

decembrie 22, 2023

Titlu Dată

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al orasului Murgeni (pdf, 2.16 MB) (39 descărcate)

Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei primarului orasului Murgeni nr 1476 din 18 12 2023 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli (pdf, 1.96 MB) (34 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Orasul Murgeni, Spitalul de Psihiatrie Murgeni si Spitalul Raional Leova din Republica Moldova (pdf, 1.80 MB) (35 descărcate)

Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trim IV al anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati (pdf, 1.15 MB) (36 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare incepand cu luna ianuarie 2024 in Orasul Murgeni,judetul Vaslui (pdf, 1.44 MB) (38 descărcate)

Proiect de hotarare insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand orasului Murgeni (pdf, 1.43 MB) (36 descărcate)

Proiect de hotarare privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Murgeni a unor procese verbale de contraventie si scaderea sumei de 4030 lei reprezentand amenzi contraventionale ale unor debitori (pdf, 933 KB) (37 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificarea nr 7 a bugetului local centralizat al orasului Murgeni (pdf, 1.44 MB) (69 descărcate)

Proiect de hotarare privind inventarierea materiei impozabile in anul 2023 pentru anul 2024 (pdf, 1.00 MB) (67 descărcate)

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala AGA ADI VASLUI (pdf, 1.77 MB) (61 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei unui teren apartinand domeniului public al orasului Murgeni (pdf, 851 KB) (44 descărcate)

Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul privat a unor terenuri (pdf, 1.18 MB) (54 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr 6 a bugetului local centralizat la orasului Murgeni (pdf, 1.74 MB) (43 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din administrarea orasului Murgeni (pdf, 949 KB) (48 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Murgeni (pdf, 1.34 MB) (55 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea includerii unor bunuri in domeniul privat al orasului Murgeni si darea acestora in admistrarea Aquavas SA (pdf, 1.17 MB) (74 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie la data de 30 09 2023 (pdf, 2.83 MB) (44 descărcate)

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (pdf, 1.22 MB) (47 descărcate)

Proiect de hotarare privind privind aprobarea modificarii Planului anual de investitii constituit prin returnarea redeventei, anul 2023 (pdf, 1.13 MB) (55 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea scaderii din evidenta financiar contabila a unor creante datorate de unele persoane juridice radiate de la Oficiul Registrului Comertului (pdf, 1.30 MB) (56 descărcate)

Referat de aprobare la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 (pdf, 158 KB) (68 descărcate)

Raport de specialitate la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 (pdf, 295 KB) (66 descărcate)

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 (pdf, 165 KB) (51 descărcate)

Anunt privind publicarea Proiectului de hotarare privind stabiliea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 (pdf, 248 KB) (47 descărcate)

Anexa la Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pntru anul 2024 (pdf, 540 KB) (51 descărcate)

Proiect de hotarare privind scoaterea din evidenta si si trecerea intr o evidenta separata a debitorilor aflati in stare de insolvabilitate (pdf, 1.01 MB) (57 descărcate)

Proiect de hotarare privind scoaterea din evidenta a unor procese verbale de contraventie a unor debitori decedati (pdf, 873 KB) (52 descărcate)

Proiect de hotarare privind schimbarea de destinatie a unui teren (pdf, 635 KB) (52 descărcate)

Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor CL in CA al scolii gimnaziale Emil Juvara (pdf, 1.59 MB) (48 descărcate)

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor CL in CA al Lic Teh Ghenuta Coman Murgeni (pdf, 1.44 MB) (44 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr 5 a bugetului local al orasului Murgeni (pdf, 1.85 MB) (53 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Murgeni,judetul Vaslui (pdf, 1.86 MB) (49 descărcate)

Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului orasului Murgeni (pdf, 1.03 MB) (52 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea programului de actiuni comunitare pentru combaterea saraciei si marginalizarii sociale (pdf, 2.60 MB) (58 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor obiecte de inventar si a unor mijloace fixe apartinand Spitalului de Psihiatrie Murgeni (pdf, 1.29 MB) (49 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Centru de zi de asistenta si de recuperare din cadrul centrului multifunctional (2) (pdf, 2.77 MB) (104 descărcate)

Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a achizitiei de produse aferent Programului national pentru scoli al Romaniei (pdf, 1.28 MB) (70 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din funcţiune si casarea unor active fixe necorporale si corporale si a unor obiecte de inventar aflate in inventarul scolii gimnaziale Emil Juvara Sarateni (pdf, 1.30 MB) (68 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul orasului Murgeni,judetul Vaslui (pdf, 1011 KB) (95 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din funcţiune si casarea unor active fixe necorporale si corporale si a unor obiecte de inventar aflate in inventarul Liceului Tehnologic Ghenuta Coman (pdf, 342 KB) (89 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unor drumuri apartinand domeniului public al orasului Murgeni (pdf, 2.55 MB) (60 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr 4 a Bugetului local centralizat al orasului Murgeni pentru anul 2023 (pdf, 1.34 MB) (60 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unor drumuri apartinand domeniului public al orasului Murgeni (2) (pdf, 1.10 MB) (59 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unor drumuri apartinand domeniului public al orasului Murgeni (2) (pdf, 2.83 MB) (57 descărcate)

Proiect de hotarare privind insusirea unor imobile in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Murgeni,judetul Vaslui (pdf, 1.59 MB) (60 descărcate)

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (pdf, 1.21 MB) (60 descărcate)

Proiect verbal de sedinta din data de 30 06 2023 (pdf, 740 KB) (58 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea normelor de bună gospodărire, păstrare a curăteniei, respectare a regulilor de igienă, precum si înfrumusețarea Orasului Murgeni (pdf, 990 KB) (57 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare incepand cu luna iulie 2023 (pdf, 1.51 MB) (60 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Construirea de insule ecologice digitalizate în Orașul Murgeni, județul Vaslui” (pdf, 3.42 MB) (82 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Renovare moderată a clădirii Liceului Tehnologic Ghenuta Coman, Orasul Murgeni, Judetul Vaslui” (pdf, 2.43 MB) (100 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invesții Infiintare piste pentru biciclete in cadrul U.A.T. Murgeni, judetul Vaslui (pdf, 2.19 MB) (81 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invesții Renovare moderata a cladirii primariei, oras Murgeni, judetul Vaslui (pdf, 2.44 MB) (82 descărcate)

Proiect de hotarare aprobare indicatori tehnico economicipentru obiectivul de investiții Construire de locuinte pentru tinerilocuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant in Orasul Murgeni (pdf, 2.53 MB) (81 descărcate)

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscal restante datorate bugetului local (pdf, 1.46 MB) (95 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii al orasului Murgeni – Spitalul de psihiatrie Murgeni (pdf, 10.01 MB) (111 descărcate)

Proiect de hotarare privind Planul de analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2023 ,oras Murgeni (pdf, 1.34 MB) (101 descărcate)

Proiect de hotarare privind participarea UAT ORAS MURGENI, Judetul Vaslui, prin Consiliul Local al ORASULUI MURGENI la constituirea teritoriului eligibil LEADER 2023-2027 (pdf, 2.83 MB) (92 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Pietei Agroalimentare Murgeni (pdf, 984 KB) (82 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie la data de 31 03 2023 (pdf, 2.54 MB) (73 descărcate)

Proiect de hotarare privind participarea orasului Murgeni la programul privind casarea autovehiculelor (pdf, 341 KB) (80 descărcate)

Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr 6 din 31 01 2020 (pdf, 346 KB) (69 descărcate)

Proiect de hotarare privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unor drumuri aparţinând domeniului public al orasului Murgeni (pdf, 276 KB) (69 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea realizării investiţiei “Construire magazie în incinta Spitalului de Psihiatrie Murgeni” (pdf, 156 KB) (64 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Structurii organizatorice si a Statului de functii (pdf, 1.18 MB) (68 descărcate)

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (pdf, 228 KB) (67 descărcate)

Proiect de hotarare privind rectificarea nr 2 a bugetului local al orasului Murgeni (pdf, 640 KB) (67 descărcate)

Proiect Hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Murgeni (pdf, 535 KB) (80 descărcate)

Proiect de hotarare privind predarea către Compania Națională de Investiții CNI S.A. a aplasamentului pentru obiectivul de investitie Construire,dotare si operationalizare cresa (pdf, 502 KB) (71 descărcate)

Proiect de hotarare privind însuşirea unor imobile în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al orasului Murgeni (pdf, 330 KB) (81 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2023 (pdf, 292 KB) (73 descărcate)

Proiect de hotarare privind actualizarea PLANULUI DE EVACUARE IN SITUATII DE URGENTA (pdf, 114 KB) (65 descărcate)

Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unor imobile (pdf, 338 KB) (68 descărcate)

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr 69 din 31 08 2022 numire reprezentant CL Murgeni in CA al Lieului Tehnologic Ghenuta Coman Murgeni (pdf, 188 KB) (62 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de investitii pentru anul 2023 din fondul de dezvoltare si din fondul constituit din returnarea redeventei (pdf, 160 KB) (103 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie la data de 31 12 2022 (pdf, 2.85 MB) (68 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea unui protocol de colaborare între UAT Oras Murgeni,judetul Vaslui (pdf, 1.21 MB) (76 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pentru 2023 (pdf, 1.30 MB) (78 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de activitati pentru beneficiarii Legii nr 416 din 2001 (pdf, 1.08 MB) (82 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Murgeni (pdf, 22.76 MB) (105 descărcate)

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (pdf, 1.22 MB) (70 descărcate)

Proiect de hotarare privind înfiinţarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Orasului Murgeni, județul Vaslui (pdf, 1.77 MB) (66 descărcate)

Proiect de hotarare pentru înregistrarea orasului Murgeni în Sistemul Naţional Electronic de Plată online (pdf, 1.25 MB) (77 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului anual privind analiza capacitatii de aparare împotriva incendiilor (pdf, 851 KB) (77 descărcate)

Last modified: februarie 16, 2024

Comments are closed.