Primaria orasului Murgeni, judetul Vaslui

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative-2020

decembrie 22, 2023

Titlu Dată

PH privind rectificarea nr 3 a bugetului local al Orasului Murgeni (pdf, 189 KB) (192 descărcate)

PH privind modificarea si aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Murgeni (pdf, 329 KB) (167 descărcate)

PH privind aprobarea inchirierii prin licitatie a terenului intravilan inscris in CF nr 71801 Murgeni (pdf, 507 KB) (192 descărcate)

PH acordare facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 (pdf, 599 KB) (200 descărcate)

PH aprobare modificare plan de investitii pentru anul 2020 din fond de dezvoltare al Aquavas SABarlad (pdf, 118 KB) (248 descărcate)

PH privind aproobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice a orasului Murgeni (pdf, 277 KB) (168 descărcate)

PH actualizare indicatori tehnico economici ai investitiei Modernizare strazi in orasul Murgeni ,judetul Vaslui (pdf, 420 KB) (166 descărcate)

PH aprobare includere bunuri in domeniul public al orasului Murgeni si darea acestora in administrarea Aquavas Vaslui (pdf, 117 KB) (176 descărcate)

PH privind aprobarea realizarii investitiei Modernizare sistem de iluminat public stradal in Orasul Murgeni,judetul Vaslui (pdf, 321 KB) (172 descărcate)

PH aprobare conturi de executie la data de 31 03 2020 a bugetului local si bugetul institutiilor publice (pdf, 248 KB) (172 descărcate)

PH privind modificarea anexelor nr 1si 2 la HCL nr 64 din data de 27 09 2019 (pdf, 371 KB) (172 descărcate)

PH privind aprobarea conturilor de executie la data de 30 06 2020 a bugetului local (pdf, 89 KB) (185 descărcate)

PH privind rectificare bugetului local al orasului Murgeni nr 2 (pdf, 152 KB) (187 descărcate)

PH privind rectificarea bugetului local al orasului Murgeni nr 1 (pdf, 156 KB) (208 descărcate)

PH privind aprobarea incheierii unui act aditional la Acordul de Parteneriat dintre UAT Murgeni si Asociatia Zambet pentru Zambet (pdf, 391 KB) (209 descărcate)

PH privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane ,materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2020 (pdf, 73 KB) (415 descărcate)

PH privind modificarea si completarea anexei nr 1 la Hotararea Consiliului Local Murgeni nr 73 din 29 10 2019 privind aprobarea ROF CL Murgeni (pdf, 334 KB) (203 descărcate)

PH pentru aprobarea acordului financiar privind modul de gestionare a platilor in cadrul proiectului SIMDS (pdf, 201 KB) (273 descărcate)

PH privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2020 din fondul de dezvoltare si din fondul constituit din returnarea redeventei (pdf, 70 KB) (186 descărcate)

PH privind aprobarea numarului de burse scolare pentru anul 2020 (pdf, 371 KB) (212 descărcate)

Last modified: decembrie 22, 2023

Comments are closed.