Primaria orasului Murgeni, judetul Vaslui

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative-2020

decembrie 22, 2023

Titlu Dată

PH privind rectificarea nr 3 a bugetului local al Orasului Murgeni (pdf, 189 KB) (142 descărcate)

PH privind modificarea si aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie Murgeni (pdf, 329 KB) (119 descărcate)

PH privind aprobarea inchirierii prin licitatie a terenului intravilan inscris in CF nr 71801 Murgeni (pdf, 507 KB) (144 descărcate)

PH acordare facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 (pdf, 599 KB) (153 descărcate)

PH aprobare modificare plan de investitii pentru anul 2020 din fond de dezvoltare al Aquavas SABarlad (pdf, 118 KB) (199 descărcate)

PH privind aproobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice a orasului Murgeni (pdf, 277 KB) (120 descărcate)

PH actualizare indicatori tehnico economici ai investitiei Modernizare strazi in orasul Murgeni ,judetul Vaslui (pdf, 420 KB) (118 descărcate)

PH aprobare includere bunuri in domeniul public al orasului Murgeni si darea acestora in administrarea Aquavas Vaslui (pdf, 117 KB) (122 descărcate)

PH privind aprobarea realizarii investitiei Modernizare sistem de iluminat public stradal in Orasul Murgeni,judetul Vaslui (pdf, 321 KB) (120 descărcate)

PH aprobare conturi de executie la data de 31 03 2020 a bugetului local si bugetul institutiilor publice (pdf, 248 KB) (125 descărcate)

PH privind modificarea anexelor nr 1si 2 la HCL nr 64 din data de 27 09 2019 (pdf, 371 KB) (123 descărcate)

PH privind aprobarea conturilor de executie la data de 30 06 2020 a bugetului local (pdf, 89 KB) (137 descărcate)

PH privind rectificare bugetului local al orasului Murgeni nr 2 (pdf, 152 KB) (139 descărcate)

PH privind rectificarea bugetului local al orasului Murgeni nr 1 (pdf, 156 KB) (155 descărcate)

PH privind aprobarea incheierii unui act aditional la Acordul de Parteneriat dintre UAT Murgeni si Asociatia Zambet pentru Zambet (pdf, 391 KB) (151 descărcate)

PH privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane ,materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2020 (pdf, 73 KB) (368 descărcate)

PH privind modificarea si completarea anexei nr 1 la Hotararea Consiliului Local Murgeni nr 73 din 29 10 2019 privind aprobarea ROF CL Murgeni (pdf, 334 KB) (151 descărcate)

PH pentru aprobarea acordului financiar privind modul de gestionare a platilor in cadrul proiectului SIMDS (pdf, 201 KB) (225 descărcate)

PH privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2020 din fondul de dezvoltare si din fondul constituit din returnarea redeventei (pdf, 70 KB) (138 descărcate)

PH privind aprobarea numarului de burse scolare pentru anul 2020 (pdf, 371 KB) (163 descărcate)

PH privind aprobarea excedentului bugetar din anul 2019 pentru anul 2020 (pdf, 80 KB) (123 descărcate)

PH privind aprobarea conturi de executie la data de 31 12 2019 (pdf, 251 KB) (116 descărcate)

PH privind aprobarea Strategiei de anuale de achizitii publice a orasului Murgeni pe anul 2020 (pdf, 163 KB) (111 descărcate)

PH privind aprobarea infiintarii Muzeului Etnografic Murgeni (pdf, 54 KB) (109 descărcate)

PH privind aprobarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al orasului Murgeni si a Listei de investitii pentru anul 2020 (pdf, 132 KB) (121 descărcate)

PH modificare si completare anexa nr 1 la HCL Murgeni nr 81 din 27 12 2019 (pdf, 121 KB) (139 descărcate)

PH privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale Administratie ,utilizate in aparatul de specialitate al primarului orasului Murgeni (pdf, 321 KB) (126 descărcate)

PH privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta Murgeni (pdf, 283 KB) (136 descărcate)

PH privind casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul privat al Orasului Murgeni (pdf, 67 KB) (269 descărcate)

PH privind aprobarea planului de activitati pentru beneficiarii Legii nr 416 (pdf, 67 KB) (136 descărcate)

PH privind reintregirea excedentului anului 2019 cu sumele repartizate din acesta (1) (pdf, 94 KB) (148 descărcate)

PH privind inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2020 (pdf, 25 KB) (114 descărcate)

Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru anul 2020 (pdf, 129 KB) (230 descărcate)

Proiect de hotarare privind Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Murgeni (pdf, 107 KB) (254 descărcate)

Proiect de hotarare privind reintregirea excedentului anului 2019 cu sumele repartizate din acesta (pdf, 170 KB) (222 descărcate)

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr 1 la HCL 81 din 27 12 2019 (pdf, 128 KB) (220 descărcate)

Proiect de hotarare privind inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2020 (pdf, 69 KB) (282 descărcate)

Proiect de hotarare privind casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul privat al orasului Murgeni (pdf, 67 KB) (237 descărcate)

Proiect de hotarare privind aprobarea planului de activitati pentru beneficiarii Legii 416 2001 (pdf, 126 KB) (227 descărcate)

Last modified: decembrie 22, 2023

Comments are closed.