Primaria orasului Murgeni, judetul Vaslui

Dispozițiile autorității executive-Anul 2021

decembrie 22, 2023

Titlu Dată

880 din 23 12 2021 constituire comisie de receptie pt obiectivul Lucrari reparatii curente strazi din Orasul Murgeni,judetul Vaslui (pdf, 988 KB) (114 descărcate)

858 din 03 12 2021 virare credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar (pdf, 660 KB) (123 descărcate)

704 din 05 11 2021 comisie inventariere pentru anul 2021 (pdf, 3.35 MB) (123 descărcate)

702 din 05 11 2021 constituire echipa implementare proiect O sansa pentru viitoR (pdf, 658 KB) (116 descărcate)

621 din 30 09 2021 Modificare comisie predare bunuri aferente sist de canalizare str Elanului si statia de Epurare catre Aquavas SA (pdf, 394 KB) (135 descărcate)

620 din 30 09 2021 Desemnare reprezentat primar in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Ghenta Coman Murgeni (pdf, 348 KB) (110 descărcate)

572 din 26 08 2021 comisie predare bunnuri sistem canalizare oras Murgeni ,str Eleanului ,str Statia de Epurare str Dimitrie Cantemir (pdf, 722 KB) (100 descărcate)

570 din 18 08 2021 privind actualizarea comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al orasului Murgeni (pdf, 620 KB) (101 descărcate)

438 din 02 08 2021 numire comisie pentru inventariea materiei impozabile la niveul orasului Murgeni pentru anul 2022 (pdf, 1.67 MB) (110 descărcate)

388 din 19 07 2021 modificarea Dispozitiei Primarului orasului Murgeni nr 12021 (pdf, 308 KB) (119 descărcate)

316 din 08 06 2021 privind angajarea ,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul propriu al orasului Murgeni (pdf, 773 KB) (119 descărcate)

261 din 29 04 2021 aprobare regulament privind structura organizatorica SVSU Murgeni (pdf, 320 KB) (119 descărcate)

201 din 31 03 2021 comisie tehnica de stabilire a consumului de combustibil pentru autovehiculele din dotarea Primariei orasului Murgeni (pdf, 35 KB) (117 descărcate)

200 din 31 03 2021 actualizare comisie locala pentru constatarea si evaluarea pagubelor produse culturilor agricole de eventualele fenomene meteorologice (pdf, 38 KB) (116 descărcate)

144 din 22 03 2021 comisie receptie LDP (pdf, 26 KB) (120 descărcate)

78 din 15 02 2021 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul Primariei orasului Murgeni (pdf, 32 KB) (99 descărcate)

74 din 05 02 2021 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale ,a personalului din cadrul Spitalului Murgeni (pdf, 114 KB) (97 descărcate)

68 din 28 01 2021 stabilire program de audiente cu publicul la sediul UAT Oras Murgeni,jud Vaslui (pdf, 37 KB) (100 descărcate)

18 din 28 01 2021 constituie comisie de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al orasului Murgeni (pdf, 47 KB) (115 descărcate)

17 din 28 01 2021 aprobare regulamnet propriu privind masurile met organizatorice ,termenele si circulatia proiectelor de dispozitii precum si a dispozzitiilor emise de primarul orasului Murgeni (pdf, 349 KB) (113 descărcate)

16 din 28 01 2021 actualizare grup de lucru SNSPVPA tichete mese calde (pdf, 53 KB) (110 descărcate)

15 din 28 01 2021 aprobare caiet de obiective si regulament concurs manager (pdf, 68 KB) (110 descărcate)

5 din 15 01 2021 plan anual de perfectionare (pdf, 119 KB) (100 descărcate)

4 din 15 01 2021 modificarea componentei comisiei pentru monitorizarea,coordonarea si indrmarea metodologica a dezv sist de control intern manag din cadrul aparatului de spec al primarului orasului Murgeni (pdf, 70 KB) (104 descărcate)

3 din 14 01 2021 constituire comisie de control pentru verificarea respectarii de catre utilizatorii de pajisti a incarcaturii de animale (pdf, 64 KB) (107 descărcate)

1 din 05 01 2021 desemnare grup de lucru POAD 2021 (pdf, 51 KB) (107 descărcate)

Dispozitie convocare CL pentru data de 31 05 2021 (pdf, 79 KB) (186 descărcate)

Dispozitia nr 79 din 19 02 2021 convocare CL in sedinta ordinara (pdf, 99 KB) (152 descărcate)

Dispozitia nr 68 din data de 28 01 2021 privind stabilirea Programului de audiente cu publicul (pdf, 36 KB) (189 descărcate)

Dispozitie convocare CL Murgeni in sedinta din data de 14 12 2020 (pdf, 1.00 MB) (161 descărcate)

Last modified: decembrie 22, 2023

Comments are closed.