Compartimentul Registrul Agricol al Primăriei oraşului Murgeni vă aduce la cunoştinţă că potrivit O.G.nr.33 din 30 ianuarie 2002, ART. 3 (1) Certificatele si adeverintele se elibereaza numai la cererea scrisa a persoanei sau a persoanelor indreptatite ori a mandatarului acestora si numai in situatia in care confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc in mod direct. Descarca cererea