Proiecte in derulare

Proiecte in derulare

                Jobclub -o sansa de ocupare pentru mediul mic urban

                                   Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Afis de prezentare a proiectului

 

Pliant de informare