Hotărâri ale Consiliului Local Murgeni

HOTARARI ALE NOULUI CONSILIULUI LOCAL MURGENI 
ALESI  IN DATA DE 10 IUNIE 2012 
 

1.Hotararea Nr.1 din 24.06.2012 privind Comisia de validare a mandatelor de consilieri declarati alesi.

2.Hotararea Nr.2 din 24.06.2012 privind validarea mandatelor de consilierilor alesi la data de 10 iunie 2012

3.Hotararea Nr.3 din 24.06.2012 privind constituirea Consiliului Local al Orașului Murgeni

4.Hotararea Nr.4 din 24.06.2012 privind alegerea presedintelui de sedință

5.Hotararea Nr.5 din 24.06.2012 privind alegerea viceprimarului orasului Murgeni

6.Hotararea Nr.6 din 24.07.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Murgeni

7.Hotararea Nr.7 din 24.07.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Murgeni

8.Hotararea Nr.8 din 24.07.2012 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit, a imobilului construcţie situat in localitatea Murgeni ,cu o suprafaţa de 246,05 mp si teren aferent in suprafaţa de 1967,5 mp,din proprietatea publica a statului si aflat in administrarea Ministerului Administraţiei si Internelor  -Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi

9.Hotararea Nr.9 din 24.07.2012 privind aprobarea conturilor de execuţie la data de 30.06.2012 a bugetului local si bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii

10.Hotararea Nr.10 din 24.07.2012 privind rectificarea bugetului local al oraşului Murgeni pe anul 2012

11.Hotararea Nr.44 din 25.09.2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Murgeni pe anul 2014

 12.Hotararea Nr.45 din18.09.2014 privind inscrierea oraşului Murgeni in sistemul national electronic de plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar(SNEP).