Anunturi

 

 

       CONSILIUL LOCAL MURGENI  are placereasa va invite la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica  de lucrări pentru obiectivul : ,,EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE ORAS MURGENI, JUDETUL VASLUI, STRADA DIMITRIE CANTEMIR

 

 

1. Obiectul contractului: Execuție lucrări la  ,,EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE ORAS MURGENI, JUDETUL VASLUI, STRADA DIMITRIE CANTEMIR

 

 

1.Invitatie de participare

2. Scrisoare de intentie 

3. Formular nr.10

 

 

 

 CONSILIUL LOCAL MURGENI are placerea sa va invite la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul "Imprejmuire Gard Pentru Grupul Scolar Agricol , Oras Murgeni Judetul Vaslui"

 

1. Scrisoare de inaintare

2. Invitatie de participare

3. Formular nr.10

 

 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

 

 

           

                                   

 

       CONSILIUL LOCAL MURGENI  are placereasa va invite la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica  de lucrări pentru obiectivul : ,,MODERNIZARE , REABILITARE STRAZI IN ORAS MURGENI , JUDETUL VASLUI”

 

 1. Invitatie participare

2. Scrisoare inaintare

3. Formular de oferta

 

 

 

       CONSILIUL LOCAL MURGENI  are placereasa va invite la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica  de lucrări pentru obiectivul : ,,EXTINDERE RETEA APE UZATE , ORAS MURGENI,  JUDETUL VASLUI”

 

 

1.Invitatie de participare 

2.Scrisoare de inaintare 

3. Formular de oferta

 

 ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6, prioritatea de investiții 10i, Programul ”Școala pentru toți”