Proiect de hotarare pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

                     In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată ale Regulamentului de organizare funcționare al Consiliului Local al Orasului Murgeni

Primarul Orasului Murgeni aduce la cunoștiință publică faptul ca a inițiat:

Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018 care urmeaza a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Orasului Murgeni.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotarare sus-mentionat, al carui continut îl dăm  publicității însotit de raportul de specialitate.

Proces verbal - apasa aici pentru a citi

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si axelor locale la nivelul orasului Murgeni pentru anul 2018 - apasa aici pentru a citi

Raport de specialitate privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul orasului Murgeni pentru anul 2018 - apasa aici pentru a citi